ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ FIM и FIM Europe ЛИЦЕНЗ 2024
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА FIM и FIM Europe ЛИЦЕНЗИ ЗА СЕЗОН 2024
ЕДНОКРАТЕН ЛИЦЕНЗ - ПЪЛНОЛЕТНИ 2024
EДНОКРАТЕН ЛИЦЕНЗ - НЕПЪЛНОЛЕТНИ 2024
ГЛ ПЪЛНОЛЕТНИ МХОК_2024
ГЛ НЕПЪЛНОЛЕТНИ MXOK_2024
ГОДИШЕН ЛИЦЕНЗ НЕПЪЛНОЛЕТНИ 2024
ГОДИШЕН ЛИЦЕНЗ ПЪЛНОЛЕТНИ 2024
КЛУБЕН ЛИЦЕНЗ 2024