Отлагане на Общото събрание

Във връзка със заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на Министерство на здравеопазването, и наложената забрана за провеждане на конгресно-конферентни мероприятия (раздел I, точка 6 от заповедта), ви информираме, че заседанието на Общото Събрание на Сдружение „Българска Федерация по Мотоциклетизъм“ , планирано за 30.03.2021 г. няма да бъде проведено.

В най-кратки срокове, съобразено с евентуално последващи забрани и ограничения за такъв тип мероприятия, УС на БФМ ще насрочи нова дата за Общо Събрание на сдружението, за която всички членове ще бъдат информирани по надлежния ред.

Трасето в Корница в приема за първи път кръг от националния шампионат по хард ендуро
Мартин Чой заминава за официални тестове на "Льо Ман"